Budowa budynku szwalni z zapleczem socjalno-biurowym, wraz z instalacjami

Budowa budynku szwalni z zapleczem socjalno-biurowym, wraz z instalacjami: elektryczną, telekomunikacyjną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, kanalizacji opadowej oraz z układem komunikacyjnym i zjazdem z drogi gminnej

Inwestor: „DONNA” Agnieszka KOSTRZ Piotr KOSTRZ Spółka jawna

Zakres prac: Kompleksowa realizacja budynku – „pod klucz”

Charakterystyka obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 1252,93 m2

Powierzchnia użytkowa: 1 472,86 m2

Kubatura: 6 806,0 m3

Okres realizacji: I.2021 – III.2022