Dachy i tarasy budynku biurowego

Kraków ul. Galicyjska

Inwestor: ACATOM SP.ZO.O.Sp.K,
30-740 KRAKÓW, UL. PÓŁŁANKI 29G

Termin rozpoczęcia: 01.2016
Termin zakończenia: 10.2017

Budżet inwestycji: 27 888 864,23zł

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi w parterze i garażami podziemnymi, z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, co, elektryczną, wentylacji mechanicznej, wraz z budową zjazdu i przebudową istniejącego zjazdu, ciągu pieszo-jezdnego z parkingami oraz budową stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznej oraz rozbiórka budynków użytkowych i infrastruktury technicznej.