Wykonanie obudowy hali przemysłowej z płyt warstwowych oraz wykonanie pokrycia dachowego obiektu

Inwestor: Ateneum, Kraków, ul. Półłanki 12c

Zakres prac: Wykonanie elewacji i pokrycia dachowego hali przemysło